lsbsupport

Wyposażenie i zaopatrzenie
laboratoriów medycznych

lab

Agencja Handlowa VSP

80-365 Gdańsk
ul. Czarny Dwór 6/10
tel. 58 558 45 80
e-mail: info@labsupport.pl